Skip to content
Menu

Na czym polega podnajem mieszkania?

Podnajem mieszkania jest to dalszy wynajem mieszkania przez najemcę, który wynajmuje mieszkanie od właściciela. Przedmiotem podnajmu może być zarówno część nieruchomości mieszkalnej (np. pokój z dostępem do kuchni i łazienki), jak i cała nieruchomość. Na czym dokładnie polega podnajem mieszkania?

Mówiąc najprościej podnajem to wynajem części lub całości nieruchomości od właściciela z możliwością dalszego jej wynajmu – podnajmu.

Najczęściej podnajem ma miejsce kiedy najemca korzysta z części pomieszczeń, a pozostałe udostępnia innym lokatorom. W ten sposób najemca zmniejsza koszty wynajmu dla siebie pobierając opłatę od osób podnajmujących od niego wyznaczoną część danej nieruchomości.

Najemca może również przekazać osobie lub osobom zainteresowanym cały lokal. Ma to miejsce w przypadku wykorzystania mechanizmu podnajmu do zarządzania wynajmem mieszkania na pokoje. Jest to forma współpracy Właścicieli mieszkań z firmami zarządzającymi, która w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności. W takiej sytuacji najemca (firma zarządzająca) na ściśle określonych w umowie warunkach wynajmuje od właściciela całe mieszkanie, a następnie wynajmuje (podnajmuje) pokoje swoim lokatorom. W ten sposób najemca – firma zarządzająca,  jest w stanie wygenerować dochód wynikający z różnicy w stawkach najmu i podnajmu.

Na takiej zasadzie opieramy współpracę z właścicielami mieszkań nie obciążając ich żadnymi prowizjami za zarządzanie najmem.

Czy podnajem mieszkania wymaga zgodny właściciela nieruchomości?

Najemca lokalu mieszkalnego nie może go udostępnić – ani w części, ani w całości – podnajemcy bez wiedzy i zgody właściciela. Wiedza i zgoda właściciela wymaga odpowiedniego zapisu dotyczącego podnajmu w umowie najmu lub sporządzenia stosownego oświadczenia. Oświadczenie powinno mieć formę pisemną. Oznacza to, że podnajem nie może się odbywać na zasadach sprzecznych z treścią dokumentu zawartego pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą.

Najem a podnajem – podstawowe różnice

Najem dotyczy nieruchomości, którą posiadamy na własność. Może to być mieszkanie inwestycyjne, nieruchomość odziedziczona w spadku lub nasze własne mieszkanie, z którego tymczasowo nie korzystamy (np. z powodu wyjazdu zagranicznego lub podjęcia pracy w innym mieście). Po zakończeniu umowy najmu nieruchomość możemy przekazać innemu najemcy lub sprzedać.

Podnajem ma miejsce, kiedy wynajmujemy nieruchomość, którą otrzymaliśmy w użytkowanie, ale która nie należy do nas. W dalszym ciągu jednak to my odpowiadamy za stan nieruchomości przed Właścicielem mieszkania. Również płatność czynszu dla właściciela spoczywa na nas, ponieważ jesteśmy związani umową najmu. Po zakończeniu umowy z Właścicielem, nieruchomość musimy zwrócić, tak więc nasze umowy z lokatorami (podnajemcami) muszą wygasnąć do tego czasu.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów

Skontaktuj się z nami